سیدحسن نصرالله: دشمن صهیونیستی از شاگردان شهید فیاض وحشت دارد

دبیرکل حزب الله لبنان گفت: شهید فیاض پایه گذار نیروهایی بود که اکنون باعث وحشت دشمن صهیونیستی شده اند.
۱۸:۰۱ – ۱۳۹۴ یک شنبه ۱۶ اسفند


تکنولوژی جدید

باران دانلود

label, , , , , , , , ,

About the author