سپاه پاسداران: به‌زودی بنیان‌های رژیم آل‌خلیفه فرو خواهد ریخت

سپاه پاسداران: به‌زودی بنیان‌های رژیم آل‌خلیفه فرو خواهد ریخت
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای با تأکید بر اینکه به‌زودی بنیان‌های رژیم آل‌خلیفه فرو خواهد ریخت، اعلام کرد: اقدام نابخردانه آل‌خلیفه علیه شیخ عیسی قاسم موجب شکل‌گیری قیامی ویرانگر علیه رژیم وابسته و حاکم بر این کشور خواهد شد.
۱۸:۲۹ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱ تیر


سپاه پاسداران: به‌زودی بنیان‌های رژیم آل‌خلیفه فرو خواهد ریخت

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای با تأکید بر اینکه به‌زودی بنیان‌های رژیم آل‌خلیفه فرو خواهد ریخت، اعلام کرد: اقدام نابخردانه آل‌خلیفه علیه شیخ عیسی قاسم موجب شکل‌گیری قیامی ویرانگر علیه رژیم وابسته و حاکم بر این کشور خواهد شد.
۱۸:۲۹ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱ تیر


سپاه پاسداران: به‌زودی بنیان‌های رژیم آل‌خلیفه فرو خواهد ریخت

دانلود فیلم جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author