سوریان باز هم در مسابقات گزینشی المپیک باخت

سوریان باز هم در مسابقات گزینشی المپیک باخت
حمید سوریان با شکست از حریف بلغاری در آستانه حذف از مسابقات کسب سهمیه المپیک قرار گرفت.

سوریان باز هم در مسابقات گزینشی المپیک باخت

حمید سوریان با شکست از حریف بلغاری در آستانه حذف از مسابقات کسب سهمیه المپیک قرار گرفت.
سوریان باز هم در مسابقات گزینشی المپیک باخت

لایسنس نود 32 ورژن 6

فیلم سریال آهنگ

label, , , , , , , , , , , ,

About the author