سوال معنادار کروش از پرتغال: از وقتی رفته ام کاری کرده‌اند؟!

سوال معنادار کروش از پرتغال: از وقتی رفته ام کاری کرده‌اند؟!
کارلوس کروش استعفایش را به فدراسیون داده اما فعلا همه از او حمایت می کنند و می گویند کروش نباید برود.

سوال معنادار کروش از پرتغال: از وقتی رفته ام کاری کرده‌اند؟!

کارلوس کروش استعفایش را به فدراسیون داده اما فعلا همه از او حمایت می کنند و می گویند کروش نباید برود.
سوال معنادار کروش از پرتغال: از وقتی رفته ام کاری کرده‌اند؟!

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 7

عکس

label, , , , , , , , , , , ,

About the author