سند رسوایی موسس آل سعود! +عکس

سند رسوایی موسس آل سعود! +عکس
درحالیکه پادشاه فعلی عربستان مدعی مقاومت موسس پادشاهی سعودی در مقابل استعمار انگلیس است، به تازگی سندی رسوا کننده از جدش در آن دوران منتشر شده است.
۲۰:۱۵ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۷ اردیبهشت


سند رسوایی موسس آل سعود! +عکس

درحالیکه پادشاه فعلی عربستان مدعی مقاومت موسس پادشاهی سعودی در مقابل استعمار انگلیس است، به تازگی سندی رسوا کننده از جدش در آن دوران منتشر شده است.
۲۰:۱۵ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۷ اردیبهشت


سند رسوایی موسس آل سعود! +عکس

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 5

خبرگزاری اصفحان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author