سند اجرایی رآکتور اراک امضا می شود

سند اجرایی رآکتور اراک امضا می شود
معاون حقوقی و امور بین الملل و سخنگوی سازمان انرژی اتمی از امضای سند اجرایی و تجاری رآکتور آب سنگین اراک با چین تا یکی دو ماه آینده خبر داد.
۱۶:۴۳ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۵ اردیبهشت


سند اجرایی رآکتور اراک امضا می شود

معاون حقوقی و امور بین الملل و سخنگوی سازمان انرژی اتمی از امضای سند اجرایی و تجاری رآکتور آب سنگین اراک با چین تا یکی دو ماه آینده خبر داد.
۱۶:۴۳ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۵ اردیبهشت


سند اجرایی رآکتور اراک امضا می شود

لایسنس نود 32 ورژن 7

روزنامه قانون

label, , , , , , , , , , , ,

About the author