سلیمی: شرمنده‌ام که دست خالی به کشور برگشتم/ باز هم پرچم ایران را به اهتزاز درمی‌آورم

سلیمی: شرمنده‌ام که دست خالی به کشور برگشتم/ باز هم پرچم ایران را به اهتزاز درمی‌آورم
بهداد سلیمی گفت که باز هم پرچم ایران را به اهتزاز درخواهد آورد.

سلیمی: شرمنده‌ام که دست خالی به کشور برگشتم/ باز هم پرچم ایران را به اهتزاز درمی‌آورم

بهداد سلیمی گفت که باز هم پرچم ایران را به اهتزاز درخواهد آورد.
سلیمی: شرمنده‌ام که دست خالی به کشور برگشتم/ باز هم پرچم ایران را به اهتزاز درمی‌آورم

دانلود سریال و آهنگ

label, , , , , , , , , , , ,

About the author