سلفی طرفداران در میکسدزون ورزشگاه قم

در حالی که اصحاب رسانه در انتظار حضور بازیکنان برای انجام مصاحبه هستند، بی‌نظمی باعث شده تماشاگران میکسدزون را به تسخیر خود درآورند.

باشگاه خبری ورزشی

خبرگذاری اصفحان

label, , , , , , , , ,

About the author