سلفی صبح‌گاهی ستارگان محبوب‌ترین تیم اعزامی ایران به المپیک

سلفی صبح‌گاهی ستارگان محبوب‌ترین تیم اعزامی ایران به المپیک
بچه های تیم ملی والیبال ایران که یک هفته‌ای است در ریو به سر می‌برند ، حالا دیگر از نظر زمانی با این کشور تطبیق پیدا کرده اند.

سلفی صبح‌گاهی ستارگان محبوب‌ترین تیم اعزامی ایران به المپیک

بچه های تیم ملی والیبال ایران که یک هفته‌ای است در ریو به سر می‌برند ، حالا دیگر از نظر زمانی با این کشور تطبیق پیدا کرده اند.
سلفی صبح‌گاهی ستارگان محبوب‌ترین تیم اعزامی ایران به المپیک

ورزشی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author