سقوط طاق نصرت در خیابان ۱۷ شهریور

سقوط طاق نصرت در خیابان ۱۷ شهریور
سقوط طاق نصرت در خیابان ۱۷ شهریور باعث مجروح شدن ۳ نفر و ایجاد ترافیک سنگین در منطقه شد.
۲۲:۴۱ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۲۹ اردیبهشت


سقوط طاق نصرت در خیابان ۱۷ شهریور

سقوط طاق نصرت در خیابان ۱۷ شهریور باعث مجروح شدن ۳ نفر و ایجاد ترافیک سنگین در منطقه شد.
۲۲:۴۱ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۲۹ اردیبهشت


سقوط طاق نصرت در خیابان ۱۷ شهریور

اس ام اس جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author