سقوط جنگنده F۷ در حوالی شهرستان نائین

سقوط جنگنده F۷ در حوالی شهرستان نائین
پیش از ظهر امروز هواپیمای F۷ پایگاه هشتم شکاری اصفهان در پرواز آموزشی دچار حادثه شد و سقوط کرد.
۱۴:۱۰ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۸ اردیبهشت


سقوط جنگنده F۷ در حوالی شهرستان نائین

پیش از ظهر امروز هواپیمای F۷ پایگاه هشتم شکاری اصفهان در پرواز آموزشی دچار حادثه شد و سقوط کرد.
۱۴:۱۰ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۸ اردیبهشت


سقوط جنگنده F۷ در حوالی شهرستان نائین

لایسنس نود 32 ورژن 5

موسیقی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author