سفر ویسی به اصفهان برای مذاکره با سپاهان/ باشگاه استقلال خوزستان: خودمان اجازه دادیم!

سفر ویسی به اصفهان برای مذاکره با سپاهان/ باشگاه استقلال خوزستان: خودمان اجازه دادیم!
مهر نوشت: قائم مقام باشگاه استقلال خوزستان با بیان اینکه سرمربی این تیم با هماهنگی باشگاه برای مذاکره با سپاهان عازم اصفهان شده، گفت: مطمئن باشید ویسی جایی نخواهد رفت و فصل بعد هم در استقلال می‌ماند.

سفر ویسی به اصفهان برای مذاکره با سپاهان/ باشگاه استقلال خوزستان: خودمان اجازه دادیم!

مهر نوشت: قائم مقام باشگاه استقلال خوزستان با بیان اینکه سرمربی این تیم با هماهنگی باشگاه برای مذاکره با سپاهان عازم اصفهان شده، گفت: مطمئن باشید ویسی جایی نخواهد رفت و فصل بعد هم در استقلال می‌ماند.
سفر ویسی به اصفهان برای مذاکره با سپاهان/ باشگاه استقلال خوزستان: خودمان اجازه دادیم!

آپدیت نود 32

پرس نیوز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author