سفرهای نوروزی همچنان گران است

با وجود برنامه های متعددی که برای ارزان شدن سفر در نوروز ارائه شده، سفر در تعطیلات نوروزی همچنان در زمره برنامه ها و کارهای گران است.
۱۴:۲۲ – ۱۳۹۴ چهار شنبه ۲۶ اسفند


بازار بورس

تکنولوژی جدید

label, , , , , , , , ,

About the author