سعودی ها به کری: این ما بودیم که داعش را خلق کردیم

سعودی ها به کری: این ما بودیم که داعش را خلق کردیم
اذعان سعودی ها به ایجاد داعش در دامان سازمان جاسوسی آمریکا (سیا) بازتاب گسترده‌ای در غرب داشت.
۱۰:۳۹ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۵ اردیبهشت


سعودی ها به کری: این ما بودیم که داعش را خلق کردیم

اذعان سعودی ها به ایجاد داعش در دامان سازمان جاسوسی آمریکا (سیا) بازتاب گسترده‌ای در غرب داشت.
۱۰:۳۹ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۵ اردیبهشت


سعودی ها به کری: این ما بودیم که داعش را خلق کردیم

آپدیت آنلاین نود 32

bluray movie download

label, , , , , , , , , , , ,

About the author