سالگادو: امیدوارم لژیونرهای ایرانی به رئال مادرید بروند

سالگادو: امیدوارم لژیونرهای ایرانی به رئال مادرید بروند
میشل سالگادو گفت: «مردم ایران احساس عجیبی به فوتبال دارند و می خواهند همیشه پیروز باشند.»

سالگادو: امیدوارم لژیونرهای ایرانی به رئال مادرید بروند

میشل سالگادو گفت: «مردم ایران احساس عجیبی به فوتبال دارند و می خواهند همیشه پیروز باشند.»
سالگادو: امیدوارم لژیونرهای ایرانی به رئال مادرید بروند

خرید بک لینک

میهن دانلود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author