زیر باران باید رفت…

زیر باران باید رفت…
کارلوس کی‌روش حالا بیش از هر زمان دیگری به بارانی فکر می‌کند که می‌تواند برای تیمش مشکل‌ساز شود.

زیر باران باید رفت…

کارلوس کی‌روش حالا بیش از هر زمان دیگری به بارانی فکر می‌کند که می‌تواند برای تیمش مشکل‌ساز شود.
زیر باران باید رفت…

نصب تلگرام فارسی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author