زهیوی مدال و پیراهنش را به حراج گذاشت(عکس)

زهیوی مدال و پیراهنش را به حراج گذاشت(عکس)
رحیم زهیوی بازیکن ملی پوش فوتبال ایران پیراهن و مدال جشن قهرمانی اش را به حراج گذاشت.

زهیوی مدال و پیراهنش را به حراج گذاشت(عکس)

رحیم زهیوی بازیکن ملی پوش فوتبال ایران پیراهن و مدال جشن قهرمانی اش را به حراج گذاشت.
زهیوی مدال و پیراهنش را به حراج گذاشت(عکس)

اسکای نیوز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author