زخمی شدن ۱۴ جوان فلسطینی در شرق قدس اشغالی

زخمی شدن ۱۴ جوان فلسطینی در شرق قدس اشغالی
درگیری ها بین جوانان فلسطینی و نیروهای اشغالگر صهیونیست در دو منطقه ابودیس و العیزریه به زخمی شدن ۱۴ فلسطینی منجر شد.
۱۱:۰۹ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۲ اردیبهشت


زخمی شدن ۱۴ جوان فلسطینی در شرق قدس اشغالی

درگیری ها بین جوانان فلسطینی و نیروهای اشغالگر صهیونیست در دو منطقه ابودیس و العیزریه به زخمی شدن ۱۴ فلسطینی منجر شد.
۱۱:۰۹ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۲ اردیبهشت


زخمی شدن ۱۴ جوان فلسطینی در شرق قدس اشغالی

آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 7

سپهر نیوز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author