زائران اربعین حسینی با پوشش کامل بیمه ای

زائران اربعین حسینی با پوشش کامل بیمه ای
رئیس سازمان حج و زیارت از الزامی بودن بیمه برای زائران اربعین حسینی خبر داد و گفت: تمامی زائران کشورمان که امسال برای ایام اربعین به کشور عراق عزیمت می‌کنند با حداقل هزینه تحت پوشش بیمه کامل قرار می‌گیرند.
۰۷:۳۶ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۱ مرداد


زائران اربعین حسینی با پوشش کامل بیمه ای

رئیس سازمان حج و زیارت از الزامی بودن بیمه برای زائران اربعین حسینی خبر داد و گفت: تمامی زائران کشورمان که امسال برای ایام اربعین به کشور عراق عزیمت می‌کنند با حداقل هزینه تحت پوشش بیمه کامل قرار می‌گیرند.
۰۷:۳۶ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۱ مرداد


زائران اربعین حسینی با پوشش کامل بیمه ای

ganool review

label, , , , , , , , , , , ,

About the author