ریزه اسپور برای جدایی رضاییان و طارمی بیانیه می‌دهد

ریزه اسپور برای جدایی رضاییان و طارمی بیانیه می‌دهد
ایسنا نوشت: رسانه ترکیه ای آشوب و کودتا در ترکیه را دلیل بازگشت دو بازیکن ایرانی این تیم به ایران نامید.

ریزه اسپور برای جدایی رضاییان و طارمی بیانیه می‌دهد

ایسنا نوشت: رسانه ترکیه ای آشوب و کودتا در ترکیه را دلیل بازگشت دو بازیکن ایرانی این تیم به ایران نامید.
ریزه اسپور برای جدایی رضاییان و طارمی بیانیه می‌دهد

قدیر نیوز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author