رکوردشکنی 5 باره پس از 8 سال/ رکورد وزنه‌برداری ایران در 77کیلو شکسته شد

رکوردشکنی 5 باره پس از 8 سال/ رکورد وزنه‌برداری ایران در 77کیلو شکسته شد
وزنه‌بردار آذربایجان غربی با افزایش رکورد یک‌ضرب، دو ضرب و مجموع، توانست 5 مرتبه رکورد ایران را در رقابت‌های قهرمانی نوجوانان کشور جابجا کند.

رکوردشکنی 5 باره پس از 8 سال/ رکورد وزنه‌برداری ایران در 77کیلو شکسته شد

وزنه‌بردار آذربایجان غربی با افزایش رکورد یک‌ضرب، دو ضرب و مجموع، توانست 5 مرتبه رکورد ایران را در رقابت‌های قهرمانی نوجوانان کشور جابجا کند.
رکوردشکنی 5 باره پس از 8 سال/ رکورد وزنه‌برداری ایران در 77کیلو شکسته شد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author