رکوردشکنی تاریخی موراتا در تیم ملی اسپانیا

رکوردشکنی تاریخی موراتا در تیم ملی اسپانیا
موراتا که شب گذشته بازی اسپانیا برابر لیختن اشتاین را از روی نیمکت آغاز کرد، نیمه دوم به جای کاستا وارد زمین شد و دبل کرد.

رکوردشکنی تاریخی موراتا در تیم ملی اسپانیا

موراتا که شب گذشته بازی اسپانیا برابر لیختن اشتاین را از روی نیمکت آغاز کرد، نیمه دوم به جای کاستا وارد زمین شد و دبل کرد.
رکوردشکنی تاریخی موراتا در تیم ملی اسپانیا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author