رکبی که کاپیتان قشقایی به پرسپولیس زد

رکبی که کاپیتان قشقایی به پرسپولیس زد
پرسپولیس در جام حذفی در شرایطی مقابل قشقایی شکست خورد که شش ملی پوش خود را در اختیار نداشت.

رکبی که کاپیتان قشقایی به پرسپولیس زد

پرسپولیس در جام حذفی در شرایطی مقابل قشقایی شکست خورد که شش ملی پوش خود را در اختیار نداشت.
رکبی که کاپیتان قشقایی به پرسپولیس زد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author