روی خط خبر/ پشت پرده گرانی برنج

روی خط خبر/ پشت پرده گرانی برنج
کارشناسان معتقدند عوامل زیادی دست به دست هم داده اند تا شاهد گرانی نامتعارف برنج در بازار باشیم این درحالیست که قیمت داده های کشاورزی در این محصول بالا نرفته است.
۲۰:۴۸ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۲ اردیبهشت


روی خط خبر/ پشت پرده گرانی برنج

کارشناسان معتقدند عوامل زیادی دست به دست هم داده اند تا شاهد گرانی نامتعارف برنج در بازار باشیم این درحالیست که قیمت داده های کشاورزی در این محصول بالا نرفته است.
۲۰:۴۸ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۲ اردیبهشت


روی خط خبر/ پشت پرده گرانی برنج

آپدیت نود 32 با لینک مستقیم

مرکز فیلم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author