روی خط خبر/ مهمترین معیارهای انتخاب همسر

روی خط خبر/ مهمترین معیارهای انتخاب همسر
عبدالرضا مهدوی قاضی دادگاه خانواده درباره یک ازدواج موفق گفت: ازدواجی موفق است که فاکتورهای مختلف را داشته باشد و ازدواجی موفق است که هدفمند باشد. دکتر روح افزا کارشناس خانواده نیز گفت: خانواده ها در ازدواج باید نسبت به هم شناخت کافی را بدست آورند.
۱۹:۳۳ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۵ مرداد


روی خط خبر/ مهمترین معیارهای انتخاب همسر

عبدالرضا مهدوی قاضی دادگاه خانواده درباره یک ازدواج موفق گفت: ازدواجی موفق است که فاکتورهای مختلف را داشته باشد و ازدواجی موفق است که هدفمند باشد. دکتر روح افزا کارشناس خانواده نیز گفت: خانواده ها در ازدواج باید نسبت به هم شناخت کافی را بدست آورند.
۱۹:۳۳ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۵ مرداد


روی خط خبر/ مهمترین معیارهای انتخاب همسر

شهر خبر

label, , , , , , , , , , , ,

About the author