روی خط خبر / رفتار حقوق بشر آمریکا علیه ملت ایران

روی خط خبر / رفتار حقوق بشر آمریکا علیه ملت ایران
هفته دوم تیرماه ۶ تا ۱۲تیر در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، هفته‌ای پرحادثه است، که عمدتا استکبار جهانی به رهبری آمریکا نقش اصلی را در آنها ایفا کرده است. به این منظور، این هفته، هفته افشای حقوق بشر آمریکایی نامگذاری شده است.
۱۹:۴۵ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۱ تیر


روی خط خبر / رفتار حقوق بشر آمریکا علیه ملت ایران

هفته دوم تیرماه ۶ تا ۱۲تیر در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، هفته‌ای پرحادثه است، که عمدتا استکبار جهانی به رهبری آمریکا نقش اصلی را در آنها ایفا کرده است. به این منظور، این هفته، هفته افشای حقوق بشر آمریکایی نامگذاری شده است.
۱۹:۴۵ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۱ تیر


روی خط خبر / رفتار حقوق بشر آمریکا علیه ملت ایران

خرید vpn kerio client

سایت خبری زندگی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author