روی خط خبر/ خودروسازان بدقول باید جریمه بدهند

روی خط خبر/ خودروسازان بدقول باید جریمه بدهند
رئیس سازمان حمایت تولید کنندگان و مصرف کنندگان گفت: در صورتی که تولید کنندگان خودرو در زمان مقرر خودرو را تحویل مصرف کننده ندهند مشمول جریمه می شوند.
۰۹:۴۸ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۶ اردیبهشت


روی خط خبر/ خودروسازان بدقول باید جریمه بدهند

رئیس سازمان حمایت تولید کنندگان و مصرف کنندگان گفت: در صورتی که تولید کنندگان خودرو در زمان مقرر خودرو را تحویل مصرف کننده ندهند مشمول جریمه می شوند.
۰۹:۴۸ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۶ اردیبهشت


روی خط خبر/ خودروسازان بدقول باید جریمه بدهند

لایسنس نود 32 ورژن 5

موسیقی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author