روی خط خبر/ تمدید مهلت پرداخت جریمه سربازان غایب

روی خط خبر/ تمدید مهلت پرداخت جریمه سربازان غایب
رئیس سازمان وظیفه ی عمومی ناجا از تمدید ۱۰ روزه مهلت سربازان غایب برای ثبت درخواست پرداخت جریمه خبر داد.
۱۲:۴۲ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۴ مرداد


روی خط خبر/ تمدید مهلت پرداخت جریمه سربازان غایب

رئیس سازمان وظیفه ی عمومی ناجا از تمدید ۱۰ روزه مهلت سربازان غایب برای ثبت درخواست پرداخت جریمه خبر داد.
۱۲:۴۲ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۴ مرداد


روی خط خبر/ تمدید مهلت پرداخت جریمه سربازان غایب

فانتزی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author