روی خط خبر/ بی اعتمادی طراحان به بنیاد ملی مد و لباس جدی است

روی خط خبر/ بی اعتمادی طراحان به بنیاد ملی مد و لباس جدی است
طراحان مد و لباس با انتقاد از بنیاد ملی مد و لباس از کپی طرح هایی که برای ثبت شناسنامه به بنیاد ارائه می شود و ظرف مدت کوتاهی در ویترین مغازه ها عرضه می شود، به شدت انتقاد کردند.
۲۳:۳۴ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۹ اردیبهشت


روی خط خبر/ بی اعتمادی طراحان به بنیاد ملی مد و لباس جدی است

طراحان مد و لباس با انتقاد از بنیاد ملی مد و لباس از کپی طرح هایی که برای ثبت شناسنامه به بنیاد ارائه می شود و ظرف مدت کوتاهی در ویترین مغازه ها عرضه می شود، به شدت انتقاد کردند.
۲۳:۳۴ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۹ اردیبهشت


روی خط خبر/ بی اعتمادی طراحان به بنیاد ملی مد و لباس جدی است

آپدیت نود 32 ورژن 9

گوشی موبایل

label, , , , , , , , , , , ,

About the author