رونمایی از لوگوی المپیک ۲۰۲۰

رونمایی از لوگوی المپیک ۲۰۲۰
از بین ۴ طرح پیشنهادی برای بازی‌های المپیک و پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو، مسئولان بازی‌ها یک لوگو را برگزیدند.
۱۳:۴۰ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۶ اردیبهشت


رونمایی از لوگوی المپیک ۲۰۲۰

از بین ۴ طرح پیشنهادی برای بازی‌های المپیک و پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو، مسئولان بازی‌ها یک لوگو را برگزیدند.
۱۳:۴۰ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۶ اردیبهشت


رونمایی از لوگوی المپیک ۲۰۲۰

یوزرنیم و پسورد نود 32

آهنگ جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author