رونالدو: دوست دارم زیدان در رئال بماند

رونالدو: دوست دارم زیدان در رئال بماند
کریس رونالدو، ستاره رئال مادرید، از ادامه حضور زین الدین زیدان روی نیمکت رئال در فصل آینده ‏دفاع کرد.‏

رونالدو: دوست دارم زیدان در رئال بماند

کریس رونالدو، ستاره رئال مادرید، از ادامه حضور زین الدین زیدان روی نیمکت رئال در فصل آینده ‏دفاع کرد.‏
رونالدو: دوست دارم زیدان در رئال بماند

آپدیت نود 32 شنبه

بازی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author