رومینیگه: بن‌عطیه باید در بایرن بماند

رومینیگه: بن‌عطیه باید در بایرن بماند
نایب رئیس بایرن تاکید کرد نمی‌گذارد مدافع مراکشی تیمش جای دیگری برود.

رومینیگه: بن‌عطیه باید در بایرن بماند

نایب رئیس بایرن تاکید کرد نمی‌گذارد مدافع مراکشی تیمش جای دیگری برود.
رومینیگه: بن‌عطیه باید در بایرن بماند

فروش بک لینک

سپهر نیوز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author