روز جهانی ماما

روز جهانی ماما
مامایی، یکی از حرفه های سخت در حوزه پزشکی است که سلامت نوزادان را در نخستین تلاش آنان برای نفس کشیدن و ورود به این جهان، تضمین می کند. روز جهانی ماما بر همه شاغلان در این حرفه مبارک باد.
۰۷:۲۱ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۶ اردیبهشت


روز جهانی ماما

مامایی، یکی از حرفه های سخت در حوزه پزشکی است که سلامت نوزادان را در نخستین تلاش آنان برای نفس کشیدن و ورود به این جهان، تضمین می کند. روز جهانی ماما بر همه شاغلان در این حرفه مبارک باد.
۰۷:۲۱ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۶ اردیبهشت


روز جهانی ماما

خرید بک لینک

تلگرام

label, , , , , , , , , ,

About the author