روزنامه های ورزشی دوشنبه، ۱۱ مرداد ۹۵

روزنامه های ورزشی دوشنبه، ۱۱ مرداد ۹۵
منصوریان به نشانه اعتراض به نشست خبری نیامد، ریخت و پاش های نامتعارف در استقلال، عذرخواهی از هواداران و برانکو، رضاییان و طارمی در ترکیه تست دادند، تصمیم گیری نهایی باشگاه بعد از بازگشت رضاییان، برانکو: گزینه دومی ندارم، فقط قهرمانی.
۰۷:۳۴ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۱ مرداد


روزنامه های ورزشی دوشنبه، ۱۱ مرداد ۹۵

منصوریان به نشانه اعتراض به نشست خبری نیامد، ریخت و پاش های نامتعارف در استقلال، عذرخواهی از هواداران و برانکو، رضاییان و طارمی در ترکیه تست دادند، تصمیم گیری نهایی باشگاه بعد از بازگشت رضاییان، برانکو: گزینه دومی ندارم، فقط قهرمانی.
۰۷:۳۴ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۱ مرداد


روزنامه های ورزشی دوشنبه، ۱۱ مرداد ۹۵

مدلینگ

label, , , , , , , , , , , ,

About the author