رودخانه کن در محاصره پسماندها

رودخانه کن در محاصره پسماندها
رها کردن انواع نخاله های ساختمانی در حاشیه این روخانه کن، محیط زیست آن را در معرض تهدیدات و خطرات متعدد قرار داده است.
۱۰:۵۷ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۲۴ فروردین


رودخانه کن در محاصره پسماندها

رها کردن انواع نخاله های ساختمانی در حاشیه این روخانه کن، محیط زیست آن را در معرض تهدیدات و خطرات متعدد قرار داده است.
۱۰:۵۷ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۲۴ فروردین


رودخانه کن در محاصره پسماندها

خرید بک لینک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author