روحانی: خواسته مردم از ما حل معضلات است

روحانی: خواسته مردم از ما حل معضلات است
رئیس جمهور در همایش ملی شوراها اظهار داشت: خواسته مردم از ما حل معضلات کشور است و نه دعواهای سیاسی، حزبی و جناحی.
۱۶:۱۴ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۹ اردیبهشت


روحانی: خواسته مردم از ما حل معضلات است

رئیس جمهور در همایش ملی شوراها اظهار داشت: خواسته مردم از ما حل معضلات کشور است و نه دعواهای سیاسی، حزبی و جناحی.
۱۶:۱۴ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۹ اردیبهشت


روحانی: خواسته مردم از ما حل معضلات است

آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 4

wolrd press news

label, , , , , , , , , , , ,

About the author