روایت مدافع صنعت نفت از سه سرخ‌پوشی که در بازی فحاشی می‌کردند/ طارمی حتی یک عذرخواهی هم نکرد

روایت مدافع صنعت نفت از سه سرخ‌پوشی که در بازی فحاشی می‌کردند/ طارمی حتی یک عذرخواهی هم نکرد
روزنامه خبرورزشی نوشت: حسین بغلانی مدافع تیم صنعت نفت آبادان که در نیمه دوم بازی با پرسپولیس به شدت مصدوم شده و به ناچار از بازی بیرون رفت به شدت از مهاجم گلزن پرسپولیس ناراحت است.

روایت مدافع صنعت نفت از سه سرخ‌پوشی که در بازی فحاشی می‌کردند/ طارمی حتی یک عذرخواهی هم نکرد

روزنامه خبرورزشی نوشت: حسین بغلانی مدافع تیم صنعت نفت آبادان که در نیمه دوم بازی با پرسپولیس به شدت مصدوم شده و به ناچار از بازی بیرون رفت به شدت از مهاجم گلزن پرسپولیس ناراحت است.
روایت مدافع صنعت نفت از سه سرخ‌پوشی که در بازی فحاشی می‌کردند/ طارمی حتی یک عذرخواهی هم نکرد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author