روایت برانکو از سنگ باران اهواز ؛24 ساعت بعد از تحریم کنفرانس مطبوعاتی بازی!

روایت برانکو از سنگ باران اهواز ؛24 ساعت بعد از تحریم کنفرانس مطبوعاتی بازی!
سرمربی سرخ ها معتقد است اگر لازم باشد زندگیش را فدای هواداران پرسپولیس می کند.

روایت برانکو از سنگ باران اهواز ؛24 ساعت بعد از تحریم کنفرانس مطبوعاتی بازی!

سرمربی سرخ ها معتقد است اگر لازم باشد زندگیش را فدای هواداران پرسپولیس می کند.
روایت برانکو از سنگ باران اهواز ؛24 ساعت بعد از تحریم کنفرانس مطبوعاتی بازی!

آپدیت نود 32 ورژن 4

اخبار دنیای دیجیتال

label, , , , , , , , , , , ,

About the author