in اخبار جدید

رمزگشایی کوتینیو از شادی بعد از گلش

رمزگشایی کوتینیو از شادی بعد از گلش
فیلیپ کوتینیو، ستاره برزیلی لیورپول، فاش کرد که خوشحالی ویژه اش بعد از گلزنی مقابل هال سیتی، از یک ترانه برزیلی الهام گرفته شده بود.

رمزگشایی کوتینیو از شادی بعد از گلش

فیلیپ کوتینیو، ستاره برزیلی لیورپول، فاش کرد که خوشحالی ویژه اش بعد از گلزنی مقابل هال سیتی، از یک ترانه برزیلی الهام گرفته شده بود.
رمزگشایی کوتینیو از شادی بعد از گلش

Related Posts

Written By:

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *