رقیب کیانوش رستمی در المپیک دوپینگی از آب درآمد

رقیب کیانوش رستمی در المپیک دوپینگی از آب درآمد
ایسنا نوشت:وزنه‌بردار دسته 85 کیلوگرم قبرس در المپیک ریو به دلیل مثبت شدن آزمایش دوپینگ خود به خانه باز خواهد گشت.

رقیب کیانوش رستمی در المپیک دوپینگی از آب درآمد

ایسنا نوشت:وزنه‌بردار دسته 85 کیلوگرم قبرس در المپیک ریو به دلیل مثبت شدن آزمایش دوپینگ خود به خانه باز خواهد گشت.
رقیب کیانوش رستمی در المپیک دوپینگی از آب درآمد

کرمان نیوز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author