رقیب جدید برای گوچی در اردوی هیرنفین

رقیب جدید برای گوچی در اردوی هیرنفین
باشگاه هلندی از برنامه های خود برای جذب مهاجمی جدید در نقل و انتقالات ژانویه خبر داد تا به این ترتیب رقیبی جدید برای مهاجم ایرانی به خدمت بگیرد.

رقیب جدید برای گوچی در اردوی هیرنفین

باشگاه هلندی از برنامه های خود برای جذب مهاجمی جدید در نقل و انتقالات ژانویه خبر داد تا به این ترتیب رقیبی جدید برای مهاجم ایرانی به خدمت بگیرد.
رقیب جدید برای گوچی در اردوی هیرنفین

label, , , , , , , , , , , ,

About the author