رقابت خریداران گاز در بورس انرژی

رقابت خریداران گاز در بورس انرژی
خریداران گاز مایع شرکت ملی پخش فرآورده‌‌های نفتی ایران در رینگ بین‌الملل بورس انرژی رقابت شدیدی داشتند.
۲۰:۰۸ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۸ اردیبهشت


رقابت خریداران گاز در بورس انرژی

خریداران گاز مایع شرکت ملی پخش فرآورده‌‌های نفتی ایران در رینگ بین‌الملل بورس انرژی رقابت شدیدی داشتند.
۲۰:۰۸ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۸ اردیبهشت


رقابت خریداران گاز در بورس انرژی

اپدیت نود32

دانلود سریال و آهنگ

label, , , , , , , , , , , ,

About the author