رشد دسته جمعی شاخص های بورس

در داد و ستدهای روز جاری شاخص کل بورس با جهشی ۸۷۰ واحدی توانست مرز ۸۰ هزار واحد را رد کند.
۱۸:۴۳ – ۱۳۹۴ دوشنبه ۲۴ اسفند


موسیقی روز

اخبار کارگران

label, , , , , , , , ,

About the author