رسوایی تکان دهنده سفیر عربستان در رومانی

رسوایی تکان دهنده سفیر عربستان در رومانی
سفیر عربستان در رومانی در رسوایی جدیدی یک دختر رومانیایی را پس از تجاوز به وی، به قتل رساند.
۱۶:۵۸ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۹ اردیبهشت


رسوایی تکان دهنده سفیر عربستان در رومانی

سفیر عربستان در رومانی در رسوایی جدیدی یک دختر رومانیایی را پس از تجاوز به وی، به قتل رساند.
۱۶:۵۸ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۹ اردیبهشت


رسوایی تکان دهنده سفیر عربستان در رومانی

آپدیت آنلاین نود 32

اسکای نیوز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author