رسمی: هافبک لیورپول به استوک سیتی پیوست

رسمی: هافبک لیورپول به استوک سیتی پیوست
جو آلن، هافبک ولزی لیورپول، با انتقالی 15 میلیون یورویی راهی استوک سیتی شد.

رسمی: هافبک لیورپول به استوک سیتی پیوست

جو آلن، هافبک ولزی لیورپول، با انتقالی 15 میلیون یورویی راهی استوک سیتی شد.
رسمی: هافبک لیورپول به استوک سیتی پیوست

مرجع سلامتی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author