رسمی: رئال، موراتا را از یوونتوس باز خرید می کند

رسمی: رئال، موراتا را از یوونتوس باز خرید می کند
باشگاه رئال مادرید با انتشار بیانیه ای رسمی خبر از باز خرید مهاجم خود داد.

رسمی: رئال، موراتا را از یوونتوس باز خرید می کند

باشگاه رئال مادرید با انتشار بیانیه ای رسمی خبر از باز خرید مهاجم خود داد.
رسمی: رئال، موراتا را از یوونتوس باز خرید می کند

اسکای نیوز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author