رسمی: دروازه بان آرسنال قراردادش را تمدید کرد

رسمی: دروازه بان آرسنال قراردادش را تمدید کرد
باشگاه آرسنال تایید کرد که املیانو مارتینس، دروازه بان این باشگاه، قراردادش را برای مدتی طولانی تمدید کرد.

رسمی: دروازه بان آرسنال قراردادش را تمدید کرد

باشگاه آرسنال تایید کرد که املیانو مارتینس، دروازه بان این باشگاه، قراردادش را برای مدتی طولانی تمدید کرد.
رسمی: دروازه بان آرسنال قراردادش را تمدید کرد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author