رسمی: تمدید قرارداد کریک با منچستریونایتد

رسمی: تمدید قرارداد کریک با منچستریونایتد
هافبک با تجربه شیاطین سرخ در این تیم دست کم برای 1 فصل دیگر ماندگار شد.

رسمی: تمدید قرارداد کریک با منچستریونایتد

هافبک با تجربه شیاطین سرخ در این تیم دست کم برای 1 فصل دیگر ماندگار شد.
رسمی: تمدید قرارداد کریک با منچستریونایتد

استخدام

label, , , , , , , , , , , ,

About the author