رزمایش مشترک رژیم صهیونیستی، آمریکا و یونان

رزمایش مشترک رژیم صهیونیستی، آمریکا و یونان
رژیم صهیونیستی، آمریکا و یونان رزمایش مشترکی را در سواحل مدیترانه برگزار کردند.
۱۲:۵۴ – ۱۳۹۵ شنبه ۴ اردیبهشت


رزمایش مشترک رژیم صهیونیستی، آمریکا و یونان

رژیم صهیونیستی، آمریکا و یونان رزمایش مشترکی را در سواحل مدیترانه برگزار کردند.
۱۲:۵۴ – ۱۳۹۵ شنبه ۴ اردیبهشت


رزمایش مشترک رژیم صهیونیستی، آمریکا و یونان

آپدیت نود 32 ورژن 7

روزنامه قانون

label, , , , , , , , , , , ,

About the author