رد پای پرتاب آجر در هجوم هواداران پرسپولیس به داخل زمین

رد پای پرتاب آجر در هجوم هواداران پرسپولیس به داخل زمین
مسابقه استقلال اهواز – پرسپولیس با حواشی زیادی همراه بود.

رد پای پرتاب آجر در هجوم هواداران پرسپولیس به داخل زمین

مسابقه استقلال اهواز – پرسپولیس با حواشی زیادی همراه بود.
رد پای پرتاب آجر در هجوم هواداران پرسپولیس به داخل زمین

آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 9

عکس

label, , , , , , , , , , , ,

About the author